Urklipp

Intervju om mitt magisterprojekt på Konstfack.

Intervju med anledning av mitt magisterprojekt på Konstfack.
Intervju med anledning av mitt magisterprojekt på Konstfack.
Intervju med anledning av mitt magisterprojekt på Konstfack.

——————————————————————————————————————————————————————————————–

HÄR NEDAN FÖLJER DET NU TIDNINGSKLIPP FRÅN BLANDADE JOBBARTIKLAR:

——————————————————————————————————————————————————————————————–

ETT